flytende boliger

Hva er en flytende by og hva skal vi med det?

Flere steder i verden påvirkes av havnivåstigning som følge av klimaendringer. Dette fører til  mindre tilgjengelig areal i områder som allerede er tett befolket.